İnsan Ve Yaratılışı

 

 

Dünyanın yaratışından insanın yaradılış’ı na kadar ne kadar zaman geçtiği henüz tam olarak bilinmemektedir.

 

Allah tarafından yaratılan insan, yine Allah’ın sözüyle kolayca yaratılmamış bazı merhalelerden badirelerden geçirilerek yaratılmıştır.

 

O dur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı." (Secde, Suresi 7).

Şu ayette de bu çamurun mahiyetinden bahsedilir:
And olsun biz insanı kuru bir çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık. (Hîcir, Suresi 26).

Bu Ayet-i Kerimelerden, yaratılışın; toprakla başladığını, daha sonra bunun çamur halini aldığını anlamak mümkün. Bu çamur da süzülerek çamur özü hâsıl olmuştur.

"And olsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir hülasadan (özden) yarattık." (Mü”mi nün, suresi 12).

Daha sonra balçık halini alan bu çamur özünün zamanla değiştiği ifade edilir.

Bazı müfessirler "insanı bir nutfeden yarattık" hükmünün, Hz. Âdem (as) için de geçerli olabileceğini ileri sürerler. Onlara göre bu balçıktan nutfe hâsıl edilmiştir. (Elmalılı, V, 3058).

Bu safhaya kadar olan gelişmeler, günümüzdeki ceninin ilk dört aylık (120 günlük) durumuna benzerlik gösterir. Midedeki besinlerden spermanın süzülerek çıkarıldığı gibi, çamur da süzülerek çamur özü (sülale) hâsıl edilmiştir.

Bir müddet bu halde kalan çamur özü, balçık şeklini almış ve daha sonra katı hale (salsal) sokulmuştur.

 

Bu devreden sonra kuruyan bu balçığa insan şekli verildiğini anlıyoruz.

 

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere: "Âdem’e secde edin" dedik..." (Araf, Suresi11).

Nuh suresinde ise, gerek ilk insan ve gerekse insan neslinin merhale merhale yaratılışına da işaret edilir: "

 

      Hâlbuki O, sizi çeşitli merhaleler halinde yarattı." (Nuh,Suresi14).

İlk insanın bu safhaya kadar bitki ve hayvanlarda görülen büyüme, gelişme ve farklılaşma kanunlarına tabi olduğu söylenebilir.

 

Artık bundan sonra ceninde olduğu gibi, yeni bir yaratılış safhası başlayacaktır. Yani, ruh bedene gelecektir. Çünkü insanın terkip ve tesviyesi tamamlanmıştır.

Sonra onu bambaşka bir yaratık (insan) yaptık..." (Mü’min-un, Suresi 14).

"Onun (şeklini) düzeltip ona ruhumdan üflediğim zaman kendisi için derhal (bana) secdeye kapanın"
(Sad, Suresi 72).

 

Kur’ân-ı Kerim'e göre insanın yaradılışını iki bölümde inceleyebiliriz. Hz. Âdem' in yaratılışı.

 Anne rahminde,  insan yavrusunun yaratılışı, Hz. Âdem’in yaratılışı diğer insanlardan farklı olsa da belli bir süreçte yaratılmıştır.

Hz. Âdem’in yaratılışına dair Kuran ayetleri şu mealdedir:

"Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Âdem) yaratacağım" demişti (Bakara Suresi 30).

"And olsun biz insanı kuru bir çamurdan süratlenmiş balçıktan yarattık" (Hicr Suresi 26).

 

"O insanı (Âdemi) bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıktan yarattı (Rahman Suresi14)

Yaratılışta kendileri mi daha kuvvetli yoksa bizim yarattıklarımız mı?

Hakikat biz onları cıvık bir çamurdan yarattık" (Saffat Suresi11)

Ki o, yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı (Âdemi) yaratmaya da çamurdan başlayandır" (Secde Suıresi7)

And olsun biz insanı (Âdemi) çamurdan (süzülmüş) bir hulâsadan yarattık" (Mü'minun Suresi12)

O,sizi çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir edendir" (Enam Suresi 2).

 

Sizi (aslınızı) ondan (topraktan) yarattık" (Taha Suresi 55)

Sizi bir topraktan yaratmış olması O'nun ayetlerindendir. Sonra siz (her tarafa yayılır) bir beşer_oldunuz" (Rum Suresi 20)

Bu ayetler özetlenecek olursa, "Âdem çamurdan yaratılmıştır" (İsra 61, Araf 12, Sad76, Secde 7Sureleri),

Âdem çamurdan süzülmüş bir hulâsadan yaratılmıştır" (Mü’min un suresi12)

 

Âdem kuru çamurdan suretleşmiş balçıktan yaratılmıştır" (Hicr 27, Rahman 4).

Âdem (yerden çıkmış varlık) edim (yeryüzü, toprak) anlamında İbranice bir kelimeden gelmektedir.

 

 Âdem'in çamurdan, yani toprağın su İle karışımından yaratıldığı, daha açık bir ifade ile kuru çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yaratılıp ilâhi ruhtan üflendikten sonra canlandığı beyan ediliyor:

Ki o yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı (Âdem'i) yaratmaya çamurdan başlayandır." (Secde Suresi 7)

Sonra onu (Âdem'i) düzeltip tamamladı, içine ruhundan üfürdü, sizin İçin kulaklar, gözler, gönüller yarattı" (Secde Suresi 9)

Elmalılı Hamdi tefsirinde Hz. Âdem'in çamurdan çıkarılan bir hulâsadan, yani önce çamurdan istifa (temiz olanı seçme) ile ayrılan bir hulâsadan yaratıldığını ifade ediyor.

 Adeta insanın anne rahminde bir nutfeden yaratılması gibi, önce çamurdan ayrılan nutfe mahiyetini almış hulâsa dan halk edilmiş; sonra ruh verilmiş ve böylece Adem yaratılmış oluyor.

 

İlk insan yaratıldıktan sonra Allah İnsanın yaratılışını ilan edercesine O zamanın yaratıkları olan, cinliler ve meleklere, İnsan’ın büyüklüğü ilan ediyor.

 

Ve Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere: "Âdem’e secde edin" dedik..." (Araf, Suresi11).

 

Bu ilanla da İnsanın bir Halife, bir idareci, bir yönetici olduğu haber veriliyor.

Adeta bir devir teslim yani bundan sonra yeryüzü tamamen insanın kontrolüne geçtiği ve artık yeni bir devrin başladığı anlatılıyor.

Arifan

 

 

 

 

 

 

 

  

Oy Ver :
 Puan: 0     Oy Sayısı : 0
    

 
 
Anasayfa Forum Radyo İlahiler Video Hatim Ziyaretci Defteri Üyelik İletişim Radyo Sitene Ekle

EmreBerlin sitesi için özel yazılmıştır 2000 - 2012

SincanSoft.com